Search form

KALATE METATAʼA 48

Yakob, Yôsep a bone bé bebaé Manasé a Efrayim

(Met 35:9-20; Ys 14:4; 1 Minkte 5:1-2; Hé 11:21; Eza 8:18)

1Eyoñe mam mete me maneya, be nga zu kate Yôsep na: Esoo wôé a kon. Ane Yôsep a nyoñe bobefame bé bebaé, Manasé a Efrayim. 2Be nga kate de Yakob na: Mone wôé Yôsep le a zu be wo. Israél a nga wute nguleya tabe tôtoo énoñe jé. 3Yakob a nga jô Yôsep na: E Zambe a ne Ngul ése a nga yené be ma e Luz, e Kanaan, a a nga botane ma. 4A nga jô me na: Ma nyô! Ma bo wo na ô fôé; ma ye fôlô wo a ma ye bo wo ézuʼu meyoñ; ma ye ve *si nyô mvoñe bôte jôé, e mvuse jôé, é bo énjé nnôm éto. 5Eyoñe ji, e bobefame bebaé be nga bialé wo Ejipte te na me zuu be wo Ejipte, ba ye bo émbam; Efrayim a Manasé ba ye bo émbam, aval ane Ruben a Siméoñ. 6Ve *bon ô nga biaé mvuse jap ba ye bo émbôé. Ba ye loone be môé e mvuse bobenyañ a ngabe si jap. 7Eyoñe me nga kui Padañ Aram, Rachél a nga wu a yeʼe be ma bi too dulu ya Kanaane zañ, teke ôyap a Efrata; e nne me nga jame nye valé, e zene ja ke Efrata, e nye a ne Bétléhém.

8Israél a nga fombô bone be Yôsep a jô na: Bana be ne beza? 9Yôsep a nga yalan ésaa wé na: Bone bame le e mbe Zambe a nga ve ma vana. Israél nye na: Ma yeʼelane wo na: Boʼo na be subu ma bebé na me botane be. 10Valé mise mʼIsraél me ntoo adit amu nnôm; a nji fe bo nguleya yen. Ane Yôsep a nga bo na be subu nye bebé, a Israél a nga latane be anyu a wubane be. 11Israél a nga jô Yôsep na: Me nji boʼo me simesaʼane na ma ye beta yen asu dôé, ve Zambe a boya na me yen jaʼane mvoñe bôte jôé! 12Yôsep a nga vaa be mebo mʼésaa wé a kute meboñ asu é butu si. 13Wôna Yôsep a nga nyoñe bese bebaane: Efrayim mbo nnôm, e mbo ngal Israél, Manasé e mbo ngal Yôsep, ve mbo nnôme Yakob, e nde a nga zuu be bebé be nye. 14Israél a nga same wo ya mbo nnôme wé a beté wô e nlô Efrayim a mbe a dañe mongô, ve a nga beté wo ya mbo ngale wé e nlô Manasé; a mbe a tukaʼa yem aval a belane mo mé akôsa bo na Manasé a mbe ntôl. 15A nga botane Yôsep a jô na:

Zambe, nyô bʼésaa bam Abraham a Izak

be nga wulu asu dé,

Zambe, nyô a ne mbaʼale wom

ane me bialé a kui éyoñe ji,

16éngele, nyô a nga kôté ma e mfaʼa *abé ese,

a botaʼane bobefame ba!

Be loʼone be jôé dam

a jôé bʼésaa bam,

Abraham, a be fôék abui ézezañe si Ejipte nyô!

17Yôsep a nga yene na ésaa a nga beté wo wé ya mbo nnôm e nlô Efrayim, a a ngaa wôʼô nalé *abé. A nga bi wo ésaa wé na a vaa wô nlô Efrayim, a kee wô e wu Manasé. 18Yôsep nye ésaa wé na: Saa nalé, a ésaa wom, amu nyôna e nye a ne ntôl; betéʼé wo wôé ya mbo nnôm e nlô wé. 19Esaa a nga ben a jô na: Ma yeme nalé; nye fe a ye bo ngum ayoñe bôt, nye fe a ye bo beta môt; ve mone monyañ a ye bo beta môt a dañe nye, a mvoñe bôte jé, ja ye jalé *meyoñ mese. 20A nga botane be *môs ôte a jô na: Israél a ye botan a jôé dôé a jôʼô na: Zambe a boʼo wo ane Efrayim a ane Manasé! Nalé ate a nga telé Efrayim ôsu a Manasé. 21Israél a nga jô Yôsep na: Tame yen, me mbeme wu! Ve Zambe a ye tabe be mia, a bo na mi bulan e sii bimvame bienan. 22Ma ve wo ngabe jia yôp a dañe bobenyoñ, e nyô me nga nyoñ e mo Beamorééñ, a ngule ya nkpwaté mekône wom a *élaé jam.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index