Search form

KALATE METATAʼA 5

Mvoñe bôt Adam Ataté Adam a kui Noé

(Met 4:25-26; 1 Minkte 1:1-4; Hé 11:5-6)

1Kalate mvoñe bôt Adam e nye nyô: E môse Zambe a nga té Adam, a nga bo nye a funaʼane Zambe. 2Fam a minga a nga té be, a nga botane be a loone be na Môt, éyoñe be nga téban.

3Adam a too mimbu 130, a nga biaé monafam a funaʼane nye, aval éyekaʼa jé é né, a a nga yôlé nye jôé na Sét. 4Mimôs mi Adam, mvus abialé Sét, mi mbe mimbu 800; a a nga biaé bobefam a bobebinga. 5E nté ôse yʼényiñe jé ô mbe mimbu 930; wôna a nga wu.

6Sét a nga biaé Enos a too mimbu 105. 7E mvus abialé Enos, Sét a nga nyiñe mimbu 807, a a nga biaé bobefam a bobebinga. 8E nté ôse yʼényiñe jé ô mbe mimbu 912; wôna a nga wu.

9Enos a nga biaé Kénan a too mimbu 70. 10E mvus abialé Kénan, Enos a nga nyiñe mimbu 815, a a nga biaé bobefam a bobebinga. 11E nté ôse yʼényiñe jé ô mbe mimbu 905; wôna a nga wu.

12Kénan a nga biaé Mahalalél a too mimbu 70. 13E mvus abialé Mahalalél, Kénan a nga nyiñe mimbu 840, a a nga biaé bobefam a bobebinga. 14E nté ôse yʼényiñe jé ô mbe mimbu 910, wôna a nga wu.

15Mahalalél a nga biaé Yéréd a too mimbu 65. 16E mvus abialé Yéréd, Mahalalél a nga nyiñe mimbu 830 a a nga biaé bobefam a bobebinga. 17E nté ôse yʼényiñe jé ô mbe mimbu 895, wôna a nga wu.

18Yéréd a nga biaé Hénok a too mimbu 162. 19E mvus abialé Hénok, Yéréd a nga nyiñe mimbu 800, a a nga biaé bobefam a bobebinga. 20E nté ôse yʼényiñe jé ô mbe mimbu 962, wôna a nga wu. 21Hénok a nga biaé Matusalem a too mimbu 65. 22E mvus abialé Matusalem, Hénok a nga wulu baa Zambe mimbu 300, a a nga biaé bobefam a bobebinga. 23E nté ôse yʼényiñe jé ô mbe mimbu 365. 24Hénok a nga wulu baa Zambe, wôna a nga jeñeban amu Zambe a nga vaa nye. 25Matusalem a nga biaé Lemék a too mimbu 187. 26E mvus abialé Lemék, Matusalem a nga nyiñe mimbu 782, a a nga biaé bobefam a bobebinga. 27E nté ôse yʼényiñe jé ô mbe mimbu 969, wôna a nga wu.

28Lemék a nga biaé monafam a too mimbu 182. 29A nga yôlé nye na Noé, a jôʼô na: Nyôna a ye volô bia minlem e mfaʼa ngule bisaé bi mo bia juʼu bie e si Nti a nga yoʼé nyô. 30Lemék a nga nyiñe mimbu 595 mvus abialé Noé, a a nga biaé bobefam a bobebinga. 31E nté ôse yʼényiñe jé ô mbe mimbu 777, wôna a nga wu.

32Noé a nga biaé Sem, Kam a Yafet a too mimbu 500.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index