Search form

LEVITIK 26

Bibotan a biyoʼé

(Dt 11:8-15; Eza 3:10; Ml 3:18)

1Te boone miabebien bengunemelan, nalé fe te telan éveʼelaʼa éziñ é ne nkpwelan e mfaʼa wônan, nge akôn, a mia ye bo te telé éveʼelaʼa akoʼo éziñ e si jenan a kute meboñe si na mia kañe je: amu ma me ne Nti e Zambe wônan. 2Mia ye baʼale besabate bam a mia ye semé vôme wom a nʼétyi: ma me ne Nti

3Nge mia baʼale metiñe mam a baʼale fe mebendé mam a bo me, 4ma ye ve mia mveñ éyoñ ja yian, si ja ye yô bidi bié, a bilé ya fé bia ye wum bibuma biap.

5Ntyaʼane bidi wônan wo ye kui éyoñe ya mmiatan bibuma, a mmiatane bibuma wo ye kui éyoñe ya mmiasane mvoñ; mia ye di bidi a jaé, a mia ye tabe si jenan teke jôm ja tyelé mia minleme yôp. 6Ma ye futi *mvoʼé e si jenan, mia ye ke ôyo teke môt a ndeñele mia; ma ye jaa betit be nʼayok e si jenan, a bita bia ye bo momo e si jenan. 7Besiñe benan ba ye mate mia a ba ye ku a meyo me nkpwaté mekoñ ôsu vienan.

8Bôte betane ya be mia ba ye titane bôte ntet, a bôte ntete ya be mia ba ye titane bôte toyini awôm, a besiñe benan ba ye ku a nkpwaté mekôn ôsu vienan. 9Ma ye kôñelane be mia a bo na mi fôé, ma ye bo mia abui a baʼale élat bia be mia. 10Mia ye di bidi mi kôaneya ayap, a mia ye tyendé minnôm bidi a mimfefé. 11Ma ye bo étabaʼa jam e zañe jenan a nleme wom wo ye bo te wôʼô mia *abé. 12Ma ye wulu e zañe jenan a bo e Zambe wônan a mia e bôte bam. 13Ma me ne Nti e Zambe wônan a nga vaa mia si yʼEjipte mi bo te beta bo belo bap. Me nga mane tii mengataʼa ya ébôñeté jenan a bo na mi wulu minlô mi tele a

14Ve nge mia bo te wôk a te bo mebendé mam mese, 15nge mia ben memvinda mam a nge nleme wônan wo vini minjôane miam a bo te bo mebendé mam a tyam élate jam, 16avale di nde ñhe ma ye bo: ma ye wosane mia a éndeñelaʼa: awu, ôkone tit; nalé mise menan ma ye ndaman a minleme mienan mia ye bok; mia ye miase mvoñ e zesé amu besiñe benan mbe ba ye je mane min. 17Ma ye kôñelane mia asu dam e ngame yat a besiñe benan ba ye bôme mia ôsu vienan; ba ba siñe mia ba ye bebe mia minlô yôp, a mia ye mate teke môt a titane mia.

18Ve nge a kui éyoñe te mi nji wôʼô ma, ma ye ve mia meleb a lôte biyoñe zamgbwal amu minseme mienan. 19Ma ye buʼu mebune ya ngule jenan, ma ye bo yôbe denan ayet ane étyé a si jenan aval ane mvot. b 20Ngule jenan ja ye man e zesé, si jenan ja ye bo te fe yô bidi, a bilé ya si teke fe wume bibuma.

21Nge mia bo ma ntib a bo te wôʼô ma, ma ye bibi mia a lôte biyoñe zamgbwal aval ane minseme mienan mi né. 22Ma ye lôme betite ya fé be ne ayok be wôé bone benan a jiane mimbam biyeme mienan a liʼi mia ve tyôtyoé; mezene menan ma ye bo bilik. 23Ve nge, akôsa bo nalé, mi nji kômbô na me lebe mia, ve viane ke ôsu a bo ntib, 24ma fe ma ye bo mia ntib a ma ye bibi mia a lôte biyoñe zamgbwal amu minseme mienan.

25Nkpwaté mekôn wo kun élate jam wo ye vii mia yôp; éyoñ mia ye tube bitisone bienan, ma ye lôme bim ézezañe jenan, a mia ye ku e mo besiñe benan. 26Eyoñe ma ye kuli mia zaé, binga awôm ba ye yame belet jenan e mbum wua a soo je é too anyenyam avale mia ye di ve teke jaé.

27Ve nge, akôsa bo nalé, mi nji wôʼô ma, ve viane ke ôsu a bo ma ntip, 28ma fe ma ye bo mia ntib a ayoʼo ese a ve mia meleb a lôte biyoñe zamgbwal amu minseme mienan. 29Mia ye di minsône mi bobefame benan a minsône mi bobebinga benan. 30Ma ye tyame bito bienan ya bikôndôʼô yôb a tyame bengunemelane benane ya *zambe jôp, a vise mimbime mienan e mimbim bengunemelane benane yôp, a nleme wom wo ye vini mia *abé. 31Bitisone bienan bia ye bo ne sangaññ a mevôme menan ya nkañan ma ye bo ve si si, a ma ye bo te beta vebe mbamba ényume ya mimboone mienan. 32Mamien ma ye sa si jenan, nalé besiñe benan ba ye tabe été ba ye bo feʼe ne vema. 33Ma ye mialane mia e *meyoñ été a nkpwaté mekôn wo ye zu mia mvus. Si jenan ja ye bo élik avale fe ane bitisone bienan. 34Eyoñe te si jenan ja ye bi awoʼon nté ôse ja ye bo élik, a mia ki mi ntoo mesi besiñe benan: si ja ye woʼon a bi avaʼa ya besabate bé. 35Nté ôse si ja ye bo ne sangaññ, ja ye bi awoʼon é nji ke tame bi éyoñe ya besabate benan. 36E bôt ba ke ôsu a nyiñ e mesi besiñe bap, ma ye jalé minleme miab a biyebe. Ba ye tube zesé éduñ ôkaé évuñulu ja fôʼô; ba ye mate ane ba mate nsiñ a bili nkpwaté mekôn, a ba ye ku teke na môt éziñ a titane be. 37Bôt ba ye ku ba bevoʼo yôb ane éyoñe bôt ba tub ôsu nkpwaté mekôn teke na ba titane be. Mia ye bo te tebe ôsu besiñe benan. 38Mia ye mane wu ézezañe *meyoñ ma ye kee mia minkôm a si besiñe benan ja ye mine mia. 39E bôte ya be mia ba ye nyiñ ba ye wu amu minseme miab.

40Ba ye meme bikobe biab a bi bʼésaa bap, melo be nga bo mfaʼa wom a ntip be nga bo ma. 41Ma fe ma ye bo be ntib a kee be si besiñe bap. Eyoñe te minleme miab mi ne melo mia ye sili mibiene si. A ba ye yaʼane mvôla ya bikobe biap. 42Ma ye simesan élat me nga bo a Yakob, ma ye simesan élat me nga bo a Izak a élat me nga bo a Abraham, a ma ye simesan e ngakaʼa me nga bo mfaʼa ya si. 43Ba ye liʼi si a si ja ye vak a besabate bé, nté bôt ba ye bo momo été; ba ye yaʼane mvôla ya bikobe biab amu be nga bene minjôane miam a minleme miab mi nga yene memvinda mam *abé. 44Vʼéyoñ ba ye tabe si besiñe bap, ma ye bo teke bene be a ma ye bo teke vini be a kui vôme ya jiane be, vôme ya tyam élate bia be be, amu me ne Nti e Zambe wop. 45Amu nyiane wop, ma ye simesan élat me nga bo a bimvame biap, ji me nga vaa be si yʼEjipte *meyoñ bikuu me lôô na me ne e Zambe wop: ma me ne Nti. 46Mevinda, minjôan a metiñe Nti a nga telé e zañe jé a bone bʼIsraél e nkôle Sinayi a anyu Môze mme le.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index