Search form

LEVITIK 7

Ñyeʼelan ajô metunaʼa ma vaa mekua

(Lv 5:14-26)

1Atiñe da fombô metunaʼa ma vaa mekua nde di: E ne jam e nʼétua étyi. 2E vôm ba tyiʼi étyiʼa ja diʼibane ngumba, nye fe ba ye tyiʼi éyem é ne asu metunaʼa ma vaa mekua. 3Ba ye ve avoñ ese, njem, avoñ e yale *miñya, 4mimbañ mi ôtam mibaé a avoñ e yale mie yôp, a di e yale mevel a ndalebôbô é yale ések, nje ba ye kandé bebé a mimbañ mi ôtam. 5Ntuni a ye diʼi biôme bite ataʼa metunaʼa yôp bi bo metunaʼa ma diʼibane a vaa mekua. 6Fam ése ya betuni ja ye di je; ba ye di étyiʼa te e vôm a nʼétyi; é ne jôm é nʼétua étyi. 7Aval e né mfaʼa metunaʼa ma vaa mekua, nde fe e né mfaʼa metunaʼa ya *njaman abé; *atiñ e ne avale da metunaʼa mete mebaé; étyiʼa ja ye bo ji *ntuni a ye bo mame ya *njaman abé. 8Eyoñ *ntuni a ve étyiʼa môt éziñ ja vebane ngumba, ékobe ya étyiʼa te ja ye bo asu *ntuni.

9Mvean ôse ya mefub ô ne ñyamane e mbum été, ñyamane yañeyañ nge fulafan, wo ye bo wu *ntuni a nga ve wô. 10Mveane ya mefubʼôse ô ne mfuʼan a mbon nge na ô ne nkôt, wo ye bo wu bone bʼAron teke vengevenge.

Miñyeʼelan ajô metunaʼa ya nlatane ngbwa

(Lv 3; 19:5-8)

11Atiñe da fombô metunaʼa ya nlatane ngbwa ba ye ve nde di: 12Nge môt éziñ a ve étyiʼa amu mvean akéva, a ye ve étyiʼa ya mvean akéva a biwôlé bi nji bi mvusu, mfuʼan a mbon, bone biwôlé mmiamane mbon, a mbamba avut be nga bo nye biwôlé mfuʼan a mbon. 13A ye ve mveane wé a bi belet é ne mvusan, ô laté a étyiʼa jé ya mvean akéva a ji ya nlatane ngbwa. 14Ba ye kandé ngab éziñ ya mvean ôse a liti wô asu Nti, ja ye bo asu *ntuni a nga sôé metyi mʼétyiʼa ya nlatane ngbwa. 15Minsône mi étyiʼa ya mvean akéva a nlatane ngbwa, mia ye diban e môse mveane wé ô nga veban, jôm ja ye bo te liʼi a kui mametyé.

16Nge mveane môt éziñ ô ne wu ya ntôane ngakaʼa, nge wu ya ane *nlem wo kômbô, étyiʼa te ja ye diban e môse ba ve je, a *mebukaʼa yʼété ma ye dibane mametyé. 17Nge jôm ja buk a kui môse lale, ba ye diʼi je e nduan. a 18Nge môt a veʼele di minsône metunaʼa ya nlatane ngbwa e môse lale, metunaʼa mete ma ye bo teke nyoñeban: mveane wé ô jaéya ntuk amu jôme te é ntoo ji é ne teke *mfuban a môt a ye di je a ye beʼe mekua ya *abé dé. 19Nsône tit ô nambeya jôm é ne teke mfuban wo ye bo te diban, wo ye diʼiban e nduan. Môt a ne *mfuban nye a ye di tite ya étyiʼa. 20Ve môt a ye di tite metunaʼa ya nlatane ngbwa é ne asu Nti a too te mfuban ba ye vaa nye Israél été. b 21A nyô a ye nambe jôm é ne te mfuban: mvine ya nyôle môt, tit é ne te *mfuban, nge mvin éziñ fe é nʼangôndô, a a dii tite metunaʼa ya nlatane ngbwa é nʼasu Nti, ba ye vaa môt ate ayoñ été.

Miñyeʼelan asu ngum ayoñ ôse

(Lv 3:16-17; 17:10-14)

22Ane Nti a nga kobô Môze na: 23Kobôʼô bone bʼIsraéle na: Mia ye bo te di avoñe nyak, di ntômba nge di ékela; 24Avoñe ya tit ébien ja te wu, nge di ya tite biôme yʼafan bia te bi; avoñe te é ne volô zene fe éziñ. Ve mia mia ye bo te di de. 25Amu bebela a ne na nyô ase a ye di avoñe ya betit ba ve Nti ane étyiʼa ja diʼibane nduan, ba ye vaa nye e bôte bé été. 26Mia ye bo te di metyi mʼanon, nge ma me tite ya mbam biyem, e vôm ase mia ye tabe. 27Môt ase a ye di metyi mʼéziñ, ba ye vaa nye ézezañe ya bôte bé.

28Ane Nti a nga kobô Môze na: 29Kobôʼô bone bʼIsraél na: Môt a ye ve Nti metunaʼa mé ya nlatane ngbwa, a ye zuu mveane wé ôte a nyoñe wô ô soʼo étyiʼa ya mimvean metunaʼa mé ya nlatane ngbwa. 30Emien a ye soo jôm é nʼasu Nti: avoñ a ôngôn; ôngôn wo yiane veban a ngum avale mboone jam ya ve wô e be Nti. d 31Ntuni a ye diʼi avoñ ataʼa metunaʼa yôp, a ôngôn wo ye bo asu Aron ba be bone bé. 32E metunaʼa menan ya nlatane ngbwa, mia ye ve *ntuni énam *abé ya mbo nnôm. 33Nyô ya bone bʼAron a ye ve metyi a avoñe metunaʼa ya nlatane ngbwa, a ye nyoñ énam *abé ya mbo nnôm. 34Amu ma nyoñ ôngône ba ve, a éname ba vaa e metunaʼa ya nlatane ngbwa bone bʼIsraél ba ve, a ma ve bie Aron ba be bone bé, jame te e bo mvinda ya melu mese mfaʼa bone bʼIsraél. 35Ngabʼéte é ne nyô ya *ñwoʼone mbon wo ve Aron ba be bone bé étyiʼa ja diʼibane nduan asu Nti, ataté *môs ba ye telé be be bo ésaé é nʼétyi asu Nti. 36Jôme Nti a bendé bone bʼIsraél na be ve be e môse ba woʼo be mbon nje le. Mvinda éte é ne nyô ya melu mese e miaé miabʼété. 37Atiñe ya étyiʼa ja diʼibane ngumba, mveane ya mefup, metunaʼa ya *njaman abé, metunaʼa ma vaa mekua, ntelane bôte bito a metunaʼa ya nlatane ngbwa nde le. 38Nti a nga tiñeti de Môze e nkôle Sinayi, e *môs a nga bendé bone bʼIsraél na be zu liti Nti mimveane miab e *nkôte si ya Sinayi.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index