Search form

NLAÑANE BÔT 13

Belooé si ya Kanaan

(Dt 1:19-28; 2 Ko 2:17)

1Nti a nga kobô Môze na: 2Lôme bôt be ke looé si ya Kanaan nje ma ve bone bʼIsraél. Mia ye lôme môte wua yʼayoñ ése, môt ase asu ayoñe beésa bé. Ba ye nyoñeban e betebʼôsu ya ayoñ Israél été. 3Ane Môze a nga lôm be akôlô *nkôte si ya Parañ, avale Nti a nga bendé; bôte bete bese be mbe bivete yʼIsraél. 4Biyôlé biap mbie bi: e be bone be Ruben: Samua e mone Zakur;

5e be bone be Siméoñ: Safat e mone Ori;

6e be bone be Yuda: Kaléb e mone Yefuné;

7e be bone be Isakar: Yigal e mone Yôsep;

8e be bone bʼEfrayim: Oséa e mone Nun;

9e be bone be Bényamin: Palti e mone Rafu;

10e be bone be Zabuloñ: Gadiél e mone Sodi;

11e be bone be Yôsep: mvôʼô Manasé: Gadi e mone Susi;

12e be bone be Dañ: Amiél e mone Gemali,

13e be bone be Azér: Setur e mone Mikaél;

14e be bone be Néftali: Nabi e mone Wofsi;

15e be bone be Gad: Géuél e mone Maki;

16biyôlé bi bôte Môze a nga lôme na be ke looé si mbie le. Môze a nga yôlé Oséa e mone Nun jôé na: Yasua.

17Ane Môze a nga lôme be be ke looé si ya Kanaan a jô na: Tyiʼan e *zen ja lôte *nkôte si ba loone *négéb, éyoñe te mia ye bete nkô. 18Mia ye yene si avale é né a avale bôt be too été, nge be ne mingungu nge mintetek, nge be ne tañe tyôtyoé ngʼabui; 19avale si bôte bete be too é né, nge é ne mbamba nge mbia si; avale bitison be too bi né, meban nge alem; 20avale si é né, atek nge ayet, nge bilé bi ne été nge momo. Boʼon ayoʼo minleme ya zuu bibuma yʼété. Mbu ôte ô mbe wu bibuma mindik bia taté tôlôbô.

21Be nga ke looé si ataté *nkôte si ba loone sin a kui rehôb, anyiin Amat. 22Be nga lôt e zene ya Négéb a kui Ebroñ e vôm Ahiman, Sékayi a Talmayi, bone be Anak, be nga too. A Ebroñ zoʼone Ejipte, Ebroñ nye a nga taté lôñeban mimbu zamgbwal ôsu. 23Be nga ke a kui mbiʼili Eskol vôm be nga tyiʼi ntyaé ndiʼi woon ésañeté bibuma é too été, be nga beʼe wô bebaé e mbôñ; be nga nyoñe fe bibuma bi grenad a bibuma bi fig. 24Be nga yôlé vôm ate na mbiʼili Eskol amu ésañeté bibuma bi ndiʼi woon bone bʼIsraél be nga tyiʼi vôm ate. 25Eyoñe melu mewôm menyin me lôteya, be nga bulane minkan.

26Eyoñ be nga kui minkan, be nga ke e be Môze, Aron, a bôte bese yʼIsraél. Vôm ate a mbe Kadés e *nkôte si ya Parañ; nde be nga kate be foé a bôte bese yʼIsraél; be nga liti fe be bibuma ya si éte. 27Be nga kate Môze foé avale di: Bi nga kui foʼo e si ô nga lôme bia. Si éte é ne foʼo vôme menyañ a wôé bia len, bibuma yʼété mbie bi. 28Ve bôt be too été be ne biwôlô, bitison nlôñan alem a anen, bi nga yene fe bone bʼAnak. 29Bone bʼAmalék be too si ya Négéb; Behétieñ, Beyébuzieñ a Beamorééñ be too nkôle yôp, a Bekananééñ be too bebé mañ a e minsaʼa mi ôsôé Yordan.

30Nde Kaléb a nga tooé bôte bivô, amu be nga kobô Môze *abé e menyiñ. Nde a nga jô na: Nkelan, a bia ye nyoñe si amu bia ye dañe je!

31Ve bôte baa be be be nga ke be nga jô nye na: Bi se nguleya ke wosane bôte bete, amu ba dañe bia ngu. 32Nalé be nga soo mbia foé ajô si be nga ke looé a kate je bone bʼIsraél be jôʼô na: E si bi maneya wulu a looé, é ne si ja min, e bôt be too été a e bôte bese bi nga yen été be ne *meyabe me bôt. 33Bi nga yene minkpwese mi bôt, bone bʼAnak, mvoñe bôt é ne meyab abui. Bi yene biabebien vʼane bitandak, avale te fe bi nga yené e mise map.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index