Search form

Jama Aburr-ji 9:5

5Lika Jol a-yinanga, “Nginyipa ny-yingiya, a-lay, Bunggawa?”

Nipa a-yinagata nula, “Ngaypa Jesus, ng-guniya nginyipa nguna-burnda ny-yorkiya.