Search form

Jon 12:49

49Ngardawa ngaypa ngu-wena ngu-workiyana gun-ngaypa ngika, jarra Ngun-anya gun-nika. An-gatiya nguna-jerrmarrapa, nipa gu-weng ngana nguna-wuna a-workiyana rrapa ngaypa ngu-wena gun-nigipa.