Search form

Jon 17:10

10Gun-nga burr-guta ngaypa ngu-rrimanga ngardawa gun-nginyipa, rrapa gun-gabagata gun-nga nginyipa n-dimanga gun-narda gun-ngaypa; rrapa birripa aburr-guna aburr-jayanayarra aburr-nirra gu-ngaypa gu-gujayanaya.