Search form

Jon 18:23

23Nipa Jesus a-yinanga, “Minyja an-nga nula nguna-buna? Niya gun-nerra ngu-wena, ya? Yama nguna-ngurrja? Jarra gun-jechinuwa ngu-wena.”