Search form

Jon 4:4

4A-bamuna, gojilapa a-bena rrawa wana gu-bapala Jimériya (Samaria).