Search form

Jon 6:56

56“Ana-nga nguna-banga ngaypa ng-garla rrapa ngaypa ngu-maningan, an-gata ngardawa a-nirra apula ngaypa rrapa ngaypa minypa ngu-nirra nula nipa.