Search form

Jon 7:16

16Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Ngaypa ngu-weya ngu-workiya janguny gun-ngaypa ngika, jarra nipa nguna-jerrmarrapa gun-nika.