Search form

Luk 1:46

Meri Mun-nika Manakay

46Rrapa Meri jiny-yena,

“Ngaypa ng-guna ngu-ngurrnga wana an-babalapa ngu-nenga ngu-nirra an-gata Bunggawa,