Search form

Luk 12:18

18Aa ganapiya, gipa ngu-borrwurra. Gun-ngaypa bala ngaypa balaja ngu-jolartchinga ngu-workiya ngaypa barra ngu-rruma rrapa gun-nerranga wana ng-gupa barra ngaypa barra ngu-barnja ngu-ji burr-balaja rrapa burr-gerra burr-guta.