Search form

Luk 19:20

20“Rrapa mola an-nerranga ana-bona, a-yinanga nula, ‘Bunggawa, mun-guna mun-nginyipa mun-ngardapiya rrupiya ngaypa ngu-ngurrngbichinga, ngu-yilkakaja, mu-yunya nggula.