Search form

Luk 20:8

8Lika Jesus a-wena burrwa, “Rrapa ngaypa gala ngu-yinmiya ngu-wengga ana-gorrburrwa ana-nga nipa a-wena, ngaypa jama ngu-jirra.”