Search form

Luk 21:15

15Ngardawa ngaypa ng-gatiya wugupa ana-gorrburrwa gun-burrderta wengga arr-wu barra, rraka aburr-gata aburr-mari ana-gorrburrwa gala aburr-yinmiya mu-nguy wengga gubu-ngukurdanyja ana-gorrburrwa; jarra aburr-jurnja barra.