Search form

Luk 22:18

18Ngardawa gun-guna ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Gun-guniya gugu ngaypa gala barra mola ngu-bay mun-guna gurnal mun-girra nuwurra waypa ngaypa bunggawa ngu-ni barra, Wangarr nguna-gurrmurra.” A-yinagata a-wena.