Search form

Luk 3:25

25Jochap nipa an-walkurpa Metacháyach (Mattathias) an-nika, Metacháyach nipa an-walkurpa Aymoch (Amos) an-nika, Aymoch nipa an-walkurpa Neyam (Nahum) an-nika, Neyam nipa an-walkurpa Yechili (Esli) an-nika, Yechili nipa an-walkurpa Negay (Naggai) an-nika,