Search form

Luk 3:33

33Nachon nipa an-walkurpa Amínadap (Amminadab) an-nika, Amínadap nipa an-walkurpa Atmin (Admin) an-nika, Atmin nipa an-walkurpa Arni an-nika, Arni nipa an-walkurpa Yechran (Hezron) an-nika, Yechran nipa an-walkurpa Berech (Perez) an-nika, Berech nipa an-walkurpa Juda an-nika,