Search form

Luk 3:35

35Neyor nipa an-walkurpa Jeruk (Serug) an-nika, Jeruk nipa an-walkurpa Reyu (Reu) an-nika, Reyu nipa an-walkurpa Belek (Peleg) an-nika, Belek nipa an-walkurpa Yiber (Eber) an-nika, Yiber nipa an-walkurpa Jila (Shelah) an-nika,