Search form

Luk 3:37

37Lemek nipa an-walkurpa Metúchala (Methuselah) an-nika, Metúchala nipa an-walkurpa Yinok (Enoch) an-nika, Yinok nipa an-walkurpa Jaret (Jared) an-nika, Jaret nipa an-walkurpa Makélalil (Mahalaleel) an-nika, Makélalil nipa an-walkurpa Gaynan an-nika,