Search form

Luk 7:46

46Nginyipa gala mun-gungimiya nguna-ngimangarna bama ngu-jirra. Wurra nipa mu-jerrjerrjinga mun-molamola mun-gungolkuja ngaypa ngu-rrepara.