Search form

Mark 13:36

36Gala yapa ni-gugu yibirrich a-benggin rrapa nyirr-nan nyiburr-yungun.