Search form

Mark 5:36

36Jesus a-galiyana birripa aburr-wena nula Jayrach, wurra gala marr a-balcharna burrwa. Wurra a-wena nula Jayrach, “Gala barra ny-jurkuja. Wurra marr ny-balcha barra apula.”