Search form

Mark 9:23

23“Ngaw. Wurra an-nga nula nginyipa ny-yinagata ny-yena ‘minyja nginyipa ganyjarr n-dimanga’? Wurra jarra minyja nginyipa marr ny-balcha, an-guna a-molamiya barra.”