Search form

Metiyu 14:28

28Wurra Birta a-yinanga nula, “Bunggawa, minyja ny-jurda nginyipa, wengga apula barra ngaypa gu-bugula waykin ngiy-bamba, ngu-bengga nggula.”