Search form

Metiyu 14:7

7lika burr-guya a-wena, gochila jin-dana minypa nipa jiny-yu barra gun-nga minypa nipa jiny-yengga barra.