Search form

Metiyu 18:5

5Rrapa ana-nga an-mola nula ana-gurda ngacha delipa ngardawa minypa ngaypa ngu-welangga, minypa ngaypa jal ngu-nirra nula delipa, an-gata an-gugaliya nipa ngardawa an-mola apula ngaypa.