Search form

Metiyu 3:13

Jon Ana-nyala Bama A-gurragaja Jesus

(Mark 1:9-11; Luk 3:21-22)

13Gun-gatiya lika Galali (Galilee) wenga Jesus ana-bona, a-bena nula Jon gata man․garba gu-werrwerrjinga gun-nelangga Jordan, barra nipa Jon ana-nyala bama a-gurraga Jesus.