Search form

Metiyu 6:17

17Wurra jarra ny-yinga ny-jata ny-bawuja ny-yorkiya balaja rrapa minypa ny-yengganacha, wurra nginyipa barra ny-jurragiya rrapa ny-buya mula ny-jirra,