Search form

Metiyu 9:21

21Ngardawa nipa bama jiny-yinanga, “Minyja ngaypa ngu-rrima nula mirikal barra ngaypa ng-gaypa barlmarrk, lika ngu-molamiya.”