Search form

Rowm Aburr-guyinda 12:21

21Ana-goyburrpa gun-nerra gala barra nyirr-gonyinyja, wurra jarra ana-goyburrpa gun-molamola jama buburr-ji barra nyanma ana-goyburrpa nyibu-gonyinyja gun-nerra.