Search form

Ebavevuvu 10

Yoo giveinala ada iawala.

1Taidei Nowa natunavo, Semi, Ame ke Iyafeta ifuifufudi, badi taudiyavo natudiyavo ivetubudi tuwa muline.**

Iyafeta yana tubudelideliyavo.

2Iyafeta natunavo kaliva givetubudi ani taidei anafaiweya:

Gomeli, Megogi, Madai, Yavani, Tubali, Mesaki ke Tilasi.

3Ada Gomeli natunavo kaliva givetubudi ani:

Asikenasi, Laipeti ke Togalima.

4Yavani natunavo kaliva givetubudi taidei anafaiweya:

Ilaisa, Tasisi, Kitimu ke Lodeimu. 5E ada Yavani yana

yana tubudelideli wagaidiya-deya imolata-dina yoo

iidina ada itowasefala inau yadi fafaliya yadi unuma

wagaidiya, yadi yoo matatabuna nodi,

ada unumidi seyana seyana tauna meyana.

Ame yana tubudelideliyavo.

6Ami natunavo kaliva givetubudi taidei anafaiweya:

Kusa, Misilaimi, Puti ada Kenani.

7Ada Kusa natunavo kaliva ani:

Seba, Avila, Sebeta, Lama ke Sebetika.

Ada Lama natunavo adiiselu,

Siba ke Didani.

8Kusa natuna Nimulodi, bana giveinala ani givetolugaviya toyogina. 9Ada banae kaduwe walaa anatolukevakeva toyogina Yaubada matane. Tayuwe faine kaliva yadi ebatalatutula ivonavonaga, “Anafaiweya Nimulodi, banae seyana tolukevakeva toyogina Yaubada matane.” 10Ada nagona Nimulodi yana ebaveimeya givevuvu taidei melala-dina wagaidiya, Babeli, Ileki, Akadi ada Kaline, ida Babiloni anafafali wagaine.** 11Tayuwe fafali-nai wagaine-deya Nimulodi ginau Asiliya, wadedeku giyogodi melala Ninive, Lioboti-ili ke Kala. 12Ada kaduwe melala lakaina giyogona Liseni, Ninive ke Kala melala-dina nefanidiya.

13E, Misileimu yana tubudelideliyavo taidei anafaiweya:

meLudi, meAnami, meLeabi, ke meNafutu, 14meFatusa,

meKasila, ada meKafato. Badi meKasila wagaidiya-deya

meFilisitiya iyegemona.

15Kenani natuna tomoinagona Saidoni.

Ada yana tubudelideli anafaiweya:

meItai, 16meYebusi, Amolaiti, Gegasaiti, 17Ivaiti, Akaiti,

Sainaiti, 18Avadaiti, Semaiti ada meAme.

Ada aimo Kenani anaunuma iawala inau, 19ada yadi babi anaetowava givevuvu melala adiyegana Saidoni ada ginau Gela waina ke ginau Gasa aku analalafa ani ginau Sodoma, Gomola, Adama ada Seboimu ke ginau Lasa wagaine.

20Taidei Ami natunavo kaliva, ada kaduwe yana tubudelideliyavo unumidi ke meyadi seyana seyana, ada wayadi ebaveimeya ke yadi fafali.

Semi yana tubudelideli.

21Kaliva kaduwe itubuga Semi wagaine, banae Iyafeta tawagana. Semi yana tubudelideliyavo Ibeli ke natunavo matatabudi.

22Semi natunavo kaliva taidei anafaiweya adiyegana:

Elami, Asua, Afakisadi, Ludi ke Alama.

23Ada Alama natunavo kaliva taidei adiyegana:

Usa, Ula, Geta ke Mesaki.

24Afakisadi Sela tamana, ada Sela Ibeli tamana.

25Ada Ibeli natunavo adiiselu,

tomoinagona anayegana Felegi,** faina

yana toveya babi anayoo iawala inau,

aku anatubuluga anayegana Yokitani.

26Yokitani natunavo kaliva taidei adiyegana:

Alamodedi, Selefi, Asamave, Yela, 27Adolami, Usala,

Dikila, 28Obali, Abimaela, Siba, 29Opi, Avila

ada Yobabi. Taidei matatabudi Yokitani natunavo.

30Ada yadi ebaveimeya-nai wagaine imiyamiya ani anatubuga Mesa wagaine-deya ada ginau Sefa waina fafali oyaoyana wagaidiya kauwana ebalakavine. 31Taidei Semi natunavo kaliva, ada kaduwe yana tubudelideliyavo unumidi ke meyadi seyana seyana, ada wayadi ebaveimeya ke yadi fafali.

32Taidei unuma-dina ani Nowa natunavo yadi tubuga anafaiweya itubudelideli, yadi yoo wagaidiya. Ada tuwa muline taidei yoo-dina wagaidiya-deya itowasefala inau babi matatabuna wagaine.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index