Search form

Ebavevuvu 21:20-21

20-21Ada Yaubada yana lemeya kwamana gitubulakata ada gimiyamiya makama kavovona Palani wagaine, ke banae fewa anatovetugaga velemoena. Ada gimiyamiya aku inana Ega natudi faine vavinena ivenuwadadanena taudi yadi fafali Itipita wagaine.

Ebelaamo ke Abimaleki veyavo anavonadabadaba ibubuna.

22E ada seyana tova Kini Abimaleki ke Fikoli banae yana tolugaviyayavo aditoveimeya nodi ielai Ebelaamo wagaine ada Abimaleki givona, “Gaitanuwagana Yaubada gilemelemeni gaitoma matatabuna wagaidiya.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index