Search form

Ebavevuvu 22

Ebelaamo anagaluvaluva.

1Ada gaitoma taidei giyegemona muline, Ebelaamo yana vetumagana Yaubada gigaluvaluvana. Tayuwe faine gidou wagaine, givona, “Ebelaamo!”

Ada gilufata, givona, “Iya idauwe.”

2Ada givonena, “Natu kaliva seya-moena banae unuwakabubuyena velemoena, Aisake, ani unaabi una nauwena oya Molaiya anafafali wagaine. Ada gana vewaleni gava oya wagaine ada wadedeku natu una luvealikana ada una vebolavoiyena wagaikuya.”

3E ada mala gilavuna malabutuya-mwaeya Ebelaamo gienovilana ke vebolavoi anaai gitaladobodobodi ke giitavana ada ai gisena yana doniki tabone. Muliya natuna Aisake ada yana togugaiyavo adiselu givagauledi ke nodi itauya inau fafali-nai Yaubada givonena wagaine.

4Ada inaunau yadayada anaveto wagaine matana gida segena ani oya-nai giitana maita atuwadeya. 5E ada yana togugaiyavo adiselu givonedi, “Imi amiselu idedeku doniki wana miyanena aku iya kwamana nodi ananau tayuwe fafali-nai wagaine ana oduodu ada kaduwe ana yewaelai wagaimiya.”

6Ada Ebelaamo vebolavoi anaai givai natuna Aisake giveavalana aku bana naifi ke ai alalata gikiveyabidi ke adiselu itauya inaunau, 7aku Aisake givona, “Kamaku.”

Ada tamana givona, “Gavaiyamu, natuku?”

Ada gitolidadanena, givona, “Ida ai alalata ke vebolavoi anaai weuwe gagana, aku gadedeku lami vebolavoi faine?”

8Ada Ebelaamo gilufata, givona, “Natuku, Yaubada Tauna aimo yada vebolavoi analami gina avetavetala wagaideya.” Ada au adiselu inau.

9Tova-nai bademowa iyegemona fafali-nai Yaubada givonena wagaine, wadedeku Ebelaamo ebavebolavoi gididina, ada ai getane gisedewedewedi. Muliya natuna Aisake nimana ke agena giyogodi ada vebolavoi anadidiga wagaine ai tabodiya givenobalina. 10E ada nimana gitune naifi givai natuna gina luvealikana, 11aku Yaubada yana Anelose gidouwena gabama wagaine-deya, givona, “Ebelaamo! Ebelaamo!”

Ada gilufata, “Iya idauwe.”

12Ada Anelose givona, “Kwamana keke una luvealika, ada keke tamo gavana unagai wagaine. Malinai-mowa gaalamanena vaita uvemoimoineku ke umatawalewale wagaikuya, faina natu seya-moena aku keke uda nuwalolone wagaikuya.”

13Ada Ebelaamo gida miyavilana ani sifi kaliva giitana lautufa lakaina wagaine yana ebafwaiki gisikabwaku gimiyamiya. Au gina kevakeva-nai givai gialiyena ke natuna fatana faina givebolavoiyena vebolavoi kabukabuna anafaiweya, aku natuna gimiya.14E ada Ebelaamo tayuwe fafali-nai givewagana 'Yaubada Ginaavetavetala'. Ada tova malinai kaliva ivonavonayena ‘Yaubada Yana Oya Wagaine Ginaavetavetala’.

15Ada kaduwe tova anavelu Yaubada yana Anelose givedou wagabameya-deya, 16ada givona, “Akuyeganeya gavonadabadaba, Iya Yaubada gavonavona, ya vemoimoina wagaikuya faina natu seya-moena keke uda nuwalolone wagaikuya. 17Tainei faina aimo ganavona nuwakabubuyeni ke gana lemeni ada ya tubudelideliyavo adiyoo gana kiveinalina anafaiweya ailabama gabama wagaine ke makama taliya wagaine. Kaduwe ya tubudelidelimomo nibaidiyavo ina toyogitagonedi ke yadi melala ina vaidi ina vemelaledi, 18ada ya tubudelidelimomo wagaidiya-deya yoo tulina tulina babi matatabuna wagaine ani Yaubada yana nuwakabubu ke yana leme ina nuwagana. Taidei matatabuna faina uvemoimoineku.”

19E ada Ebelaamo ke natuna nodi iyewa inau togugai-dina ibodaboda wagaidiya, ada matatabudi itauya iyewa inau yadi ebageya Biyasiba wagaine, ada Ebelaamo wadedeku au gimiya.

Neoli yana tubudelideli.

20Ada taidei gaitoma-dina iyegemona muline, Ebelaamo gikaiyanogala taina Neoli ke vavinena adiyegana Milika natudiyavo adiyoo eita ivenatunedi.** 21Tomoinagona anayegana Usa, kwamaneya anayegana Busi, ada Kumuweli banae ani aimo Elami tamana, 22Kesedi, Aso, Filidasi Yidilafi ke Betuweli. 23Ada Betuweli-nai ani Libeka tamana. Ida Ebelaamo taina Neoli vavinena Milika nodi natudiyavo adieita ivenatunedi. 24Aku Neoli kaduwe yana togugai vavine adiyegana Leuma ginagina ke badi Neoli natunavo adilaufuli ivenatunedi. Tomoinagona Tiba, anavelu Geemu ke anaveto Tasi ada anavelaufuli Maaka.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index