Search form

Ebavevuvu 28

1E ada Aisake Iyakobo gidouwe gielai ke givonanuwakabubuyena ada giveimeyena, givona, “Keke vineKenani tamo unanagi. 2Aku una mididi unanau Padan Alama, ina tamadi Betueli yana melala wagaine ada wadedeku tauni vavine unavaina ina novudi Lebani natunavo wagaidiya-deya.** 3Gaveola vaita Yaubada Totoyogi-moena gina vonanuwakabubuyeni ke una vetubulalaga ada ayoo gina veinala-mowa ke gina vetutamwata ada yoo moyai-moedi inayegemona. 4Kaduwe gaveola vaita gavana Yaubada givonadabadabayena Ebelaamo wagaine ani Banae oyeni gina veleni ke ya tubudelideliyavo wagaidiya, ke fafali-nai wagaine malinai umiyamiyadadana nau ani aimo una vetoinavuvunena. Taidei fafali-nai Yaubada bademowa Ebelaamo givelena.” 5Taidei anafaiweya Aisake Iyakobo giimilina. E ada Iyakobo ginau Padan Alama wagaine ke Lebani nodi inamiya. Lebani banae Betuweli kwanaAlami natuna ada Libeka novudi, badi Iso ke Iyakobo inadi.

6E aku Iso gikaiyanogala vaita Aisake givonanuwakabubuyena Iyakobo ke giimili ginau Padan Alama wagaine ke wadedeku-deya tamo vavinena ginavaina, faina Aisake giawatana keke vineKenani tamo ginanagi. 7Ada kaduwe gikaiyanogala vaita Iyakobo tamana ke inana givemoimoinedi ada bademowa ginau Padan Alama wagaine. 8Taidei wagaine Iso giitanuwagana tamana Aisake keke gida vemwamwala Kenani anavevineyavo wagaidiya. 9E ada Iso vavinenavo bademowa luwei aku ginau Ebelaamo natuna Isimeli wagaine ke vavine anaveto ginagina, anayegana Maalati, banae Nebaioti novuna, Isimeli natuna.

Iyakobo yana avaita Bedeli wagaine

10Ada Iyakobo inana ke tamana Biyasiba wagaine gisegedi, aku gitauya ginaunau Padan Alama wagaine. 11Tova-nai giyegemona seyana fafali wagaine, ani kauwana bademowa giolu, ada wadedeku giveebaga ginadau. E ada fafali-nai anakabala seyana givaina anaunugana ke wakuluwane gisei giunuganena ada gidau. 12Ada gidaudau aku giavaita, ada yana avaita-nai wagaine giitana ebalaka ani vuvuna babiya aku bwatana gilaka wagabameya, ada Yaubada yana aneloseyavo ilakalaka ke iobuobu ebalaka-nai wagaine.13Ada kaduwe Iyakobo giitana Yaubada gimidimididi ebalaka-nai bwatana wagaine getane ada givona, “Iya Yaubada, tubu Ebelaamo yana Yaubada ke tama Aisake yana Yaubada. Taidei fafali-nai wagaine udaudau aimo gana veleni, oye ke ya tubudelideliyavo wagaidiya. 14Aimo ya tubudelideliyavo adiyoo gina veinala anafaiweya babi anamakama, ada ina towasefala inanau wayavalaseya, wabolimaneya ke kauwana ebalakavina wagaine ada kauwana ebaoluna wagaine. Ada kaliva matatabudi babi wagaine vonanuwakabubu analeme ina nuwagana oye ke ya tubudelideliyavo wagaimiya. 15Unaitana, Iya oyeni nodi. Ada gadedeku unanau gana itaveyabini ke aimo kaduwe ganayewe-vagileni fafali taidei wagaine. Keke gana segeni analaba gavana gavonadabadabayena wagainiya mamauwe gana gugaiyedi.”

16Au Iyakobo gienovilana ke yana avaita-nai ginuwanuwayena ada nuwane givona, “Velemoena, Yaubada taidei fafali-nai wagaine gimiyamiya, aku iya keke maita yaku alamana.” 17Ada au gimatauta, givona, “Taumada, fafali taidei tabutabuna! Ada velemoena, taidei fafali-nai ani Yaubada yana ebamiya, ada idedeku gabama anaebaluku.”

18Ada mala gilavuna malabutuya mwaeya Iyakobo gimididi ke kabala-nai giveunuganena ani givai givemididina ebanuwaududu, ada olive bunamina givai kabala-nai giiwavetabuna. 19E ada fafali-nai givewagana Bedeli,** aku nagona melala lilivane ivewagana Lusi.

20E ada Iyakobo givonadabadaba velemoena, givona, “Yaubada, kai velemoena una kwayabuku, ada kaduwe yaku nau-nai taidei wagaine una itaveyabiku, aa una veleku ganakani, nuya una veleku gana osedi, 21ada meyameyaganina kukuyeya gana yewaku kamaku yana melala wagaine, aga aimo Oyeni iya yaku Yaubada. 22Ada kaduwe taidei kabala-nai gavemididina ebanuwaududu idedeku ani ginamiya ke kaliva inaela ina oduodu wagainiya. Kaduwe, gavana matatabuna una veleku aga gana vutugena bou teni wagaidiya, ada bou teni-dina wagaidiya-deya bou seyana gana veleni.”

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index