Search form

Ebavevuvu 48:16

16Anelose-nai giyavaku koyona matatabuna

wagaidiya-deya, ani gaveoveolena taidei

biyabiyama-dina gina awanuwakabubuyedi.

Ada akuyegana kaliva ina inanana wagaidiya,

ke kamakuweyavo Ebelaamo ke Aisake adiyegana.

Ada ina tubulalaga ke adiyoo gina veinala babi getane.”

Taidei anafaiweya Iyakobo yana awanuwakabubu.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index