Search form

Ebavevuvu 5

Adama yana tubudelideli ifuifufudi.

1Taidei Adama yana tubudelideli tufona ifuifufuna. Tova-nai Yaubada kaliva gibubuna ani gibubuna tauna anaita anafaiweya. 2Gibubudi kaliva ke vavine. Ada yadayada-nai wagaine givonanuwakabubuyedi ada givewagadi kaliva.**

3Adama anamalamala 130 wagaine, natuna kaliva velugana gitubuga. Banae ani anaita ke analavulavuga au Adama anafaiweya. Ada gidouwena anayegana Sete. 4Sete gitubuga muline, Adama gimiyamiya wayawaina malamala 800. Tova tayuwe wagaine kaduwe tufona natunavo kaliva ke vevine givetubudi. 5Ada Adama gimiya-deya anamalamala matatabuna 930. Ada gialika.

6Tova-nai Sete anamalamala 105 wagaine, natuna kaliva gitubuga anayegana Inosi. 7Inosi gitubuga muline, Sete gimiyamiya wayawaina malamala 807 wagaidiya. Tova tayuwe wagaine kaduwe tufona natunavo kaliva ke vevine givetubudi. 8Ada Sete gimiya-deya anamalamala matatabuna 912. Ada gialika.

9Aku Inosi anamalamala 90 wagaine, natuna kaliva gitubuga anayegana Kenani. 10Kenani gitubuga muline, Inosi gimiyamiya wayawaina malamala 815 wagaidiya. Tova tayuwe wagaine kaduwe tufona natunavo kaliva ke vevine givetubudi. 11Ada Inosi gimiya-deya anamalamala matatabuna 905. Ada gialika.

12Aku Kenani anamalamala 70 wagaine, natuna kaliva gitubuga anayegana Maalaleli. 13Maalaleli gitubuga muline, Kenani gimiyamiya wayawaina malamala 840 wagaidiya. Tova tayuwe wagaine kaduwe tufona natunavo kaliva ke vevine givetubudi. 14Ada Kenani gimiya-deya anamalamala matatabuna 910. Ada gialika.

15Aku Maalaleli anamalamala 65 wagaine, natuna kaliva gitubuga anayegana Iyeledi. 16Iyeledi gitubuga muline, Maalaleli gimiyamiya wayawaina malamala 830 wagaidiya. Tova tayuwe wagaine kadu tufona natunavo kaliva ke vevine givetubudi. 17Ada Maalaleli gimiya-deya anamalamala matatabuna 895. Ada gialika.

18Aku Iyeledi anamalamala 162 wagaine, natuna kaliva gitubuga anayegana Inoki. 19Inoki gitubuga muline, Iyeledi gimiyamiya wayawaina malamala 800 wagaidiya. Tova tayuwe wagaine kaduwe tufona natunavo kaliva ke vevine givetubudi. 20Ada Iyeledi gimiya-deya anamalamala matatabuna 962. Ada gialika.

21Aku Inoki anamalamala 65 wagaine, natuna kaliva gitubuga anayegana Metusela. 22Metusela gitubuga muline, Inoki Yaubada nodi ivetubuiyana ada kadu malamala 300 gimiya wayawaina. Tova tayuwe wagaine kaduwe tufona natunavo kaliva ke vevine givetubudi. 23Ada Inoki gimiya-deya anamalamala matatabuna 365. 24E, ada Inoki tova moyaina Yaubada nodi ivevetubuiyana, ada seyana tova Inoki wayawaina au Yaubada givai ginauwena Tauna wagaine.**

25Aku Metusela anamalamala 187 wagaine, natuna kaliva gitubuga anayegana Lemeki. 26Lemeki gitubuga muline, Metusela gimiyamiya wayawaina malamala 782 wagaidiya. Tova tayuwe wagaine kaduwe tufona natunavo kaliva ke vevine givetubudi. 27Ada Metusela gimiya-deya anamalamala matatabuna 969. Ada gialika.

28Aku Lemeki anamalamala 182 wagaine, natuna kaliva gitubuga 29ada anayegana gidouwena Nowa. Yegana taidei anakivila ‘veyawai’, faina givonaga, “Gaitana kwamana taidei gina tubulakata ke gina lemeda kana veyawai yada gugai vitadi babi-nai Yaubada gialatabutabuyena wagaine.” 30Nowa gitubuga muline, Lemeki gimiyamiya wayawaina malamala 595 wagaidiya. Tova tayuwe wagaine kaduwe tufona natunavo kaliva ke vevine givetubudi. 31Ada Lemeki gimiya-deya anamalamala matatabuna 777. Ada gialika.

32Aku Nowa anamalamala 500 muline natunavo, Semi, Ami ke Iyafeta givetubudi.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index