Search form

Éxodo 1:18

18Pa lhechesh pa vooy pa lhcaanvacleesh pa Egipto vancacheney papi lhech ca nachey pa yit'esha:

—¿Ta lhayaash t'em ti lhmônlhanitelhsha'ne papi yitsjôy taôvclas?