Search form

Éxodo 10:7

7Pa lhechesh pa yit'eshvatsham'in papi lhcavos pa faraón:

—¿Ta t'elhesh ca nivômeshjoom ca nitôlhjatjoo java tavijatay côcoo nivacle? An'ate na yinvacle japuque nivacle ca nôquey ca jaspa nôclôj pa lh'Dios, pa Lhcaanvacle. ¿Jôjjeclay nataney ninatamp'oyem na yinvacle na Egipto ti palha uj ti chiysasiyan?