Search form

Éxodo 11:2

2Taj ti vooy nôqueesh anfacleem napi israelitas, napi yitsjôy shi' napi ôcjeclôy, ca nit'aalhshaan papin shalheema pava matas côjiyas clesanlhiy shi' pava nôcshi' clesanlhiy.