Search form

Éxodo 12:46

46Pa lhech vatôclô tajulhey ca ve'lhaa pa jpôyich ca chinôvesh'ôcji ca chintuj. Pa tan jayu ca chinayjat'ôcji pa jpôyich pa ca ve'lhaa pa t'iya pa t'asjaan pa vatôclô vatc'ufayjat'esh, pa tan jayu shta ca chinpôcjetshisha'ne pava lhavnus.*xf*