Search form

Éxodo 13:22

22Lhpa chiyivclanjat vôse'esh yinjôt ti vanôyinc'oyaan papi lhech ti nalhu'in. Pa vooy lhpa chiyivclanjat itôjesh ti tulhey'in.*xk*