Search form

Éxodo 14:11

11Pa yiyôjia pa Moisês pa yit'esha:

—¿Ampava t'e nivalhjeya ca nôv'e' ja Egipto, ti lhtsayjatelh'e jô lhech'e ca jaspa javafelh'esha'ne na ampa ca nôv'e'? ¿Ta t'e lhayaash ti lhech afanishelhyish ti lhtsayjatelh'e ja Egipto?