Search form

Éxodo 14:24

24Meelh ti yujeey ca nalhua pa yovalhey pa Lhcaanvacle pan yie' lhpa vôse' tcatch'etsham jô itôjesh pa yisnatshem ti yicatsônjat'in papi Egipto lhavos;