Search form

Éxodo 15:2

2Na yacla'ch'esh pa Lhcaanvacle,

pan yunajesh pan tsilhjenesh shta.*xñ*

Lhech pa yi'Dios, pan jôclôjesh;

pa lhech lh'Dios'esh pa tata,

pan yi'chishamnee.

—Vooy nôque nuut pa natôyjatelha jayu avaatsheelh pa Lhcaanvacle ti nayjatelh'e ja Egipto,