Search form

Éxodo 15:23

23Meelh ti yamey pa Mara, pa sasjop ca niyô'ji pa lhech'e yinôôt, lhayaash pa lhech ti t'apôôyshi. Lhe'naa ti lhqueyesh Mara pa lhech'e.