Search form

Éxodo 17:9

9Pa lhechesh pa yit'esha pa Moisês pa Josuê:

—Avooyshi papi t'ajôôj jô vacjayijes ca nôcjuulh ca nivôtclônelhsha'ne japi amalecitas. Vooy yivaatsha jôv'apee jayu lhum'ashi lhja utiyuc lhôse, pa jachaaj jayu ja yivcôjat'em pa Dios.