Search form

Éxodo 18:11

11shi' shita ti niysa' pa lhfanishelh'ash papi lhech. Nôqueesh tsitô'ya jô pa Lhcaanvacle ti yashc'oya pant'ajôôj pava chiydiosiyan.